26.12.2018 0

Bakı. 25 dekabr. REPORT.AZ/ Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 19 yanvar 2001-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

“Report” xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən ölkəyə idxal olunan əksər aksizli mallar üçün vergilər artırlıb.

Qərar 2018-ci il yanvarın 20-də qüvvəyə minəcək.

Malın adı

Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə, manatla)

İndi Əvvəl

1 səməni pivəsi 1 litr üçün 1,7 manat 1 litr üçün 1 manat

2 təbii üzüm şərabları, spirt qatılmışlar daxil olmaqla; üzüm suslosu 1 litr üçün 3,5 manat 1 litr üçün 2 manat

3 şampan şərabı 1 litr üçün 5 manat 1 litr üçün 2,5 manat

4 qıcqırma prosesində və yaxud spirt əlavə edilməkdən fərqli üsulla dayandırılmış qıcqırma ilə alınmış digər üzüm susloları 1 litr üçün 0,2 manat 1 litr üçün 0,1 manat

5 vermutlar və bitki və yaxud aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları 1 litr üçün 3,5 manat 1 litr üçün 2 manat

6 digər qıcqırdılmış içkilər (sidr, perri və yaxud armud sidri, ballı içki); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları, başqa yerdə adları çəkilməyən və yaxud təsnif olunmamış 1 litr üçün 3,5 manat 1 litr üçün 2 manat

7 denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm faiz və yaxud çox spirt qatılığı ilə 1 litr üçün 4 manat 1 litr üçün 2 manat

8 üzüm çaxırının və yaxud üzüm puçallarının distillə edilməsi nəticəsində alınan spirtli tinkturalar 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat

9 viski 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat

10 rom və digər spirtli tinkturalar, şəkər qamışının qıcqırdılmış məhsullarının qovulması nəticəsində alınan 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat

Читайте также:  Ermənistanda Rusiya vətəndaşı saxlanılıb

11 cin və ardıc tinkturası 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat

12 araq 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat

13 likörlər 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat

14 digər spirtli içkilər 1 litr üçün 10 manat 1 litr üçün 6 manat

15 həcm faizi 80-dən az qatılığı olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti 1 litr üçün 4 manat 1 litr üçün 2 manat

16 tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və siqarillalar 1 000 ədəd üçün 20 manat 1 000 ədəd üçün 10 manat

17 tərkibində tütün olan siqaretlər 1 000 ədəd üçün 12 manat 1 000 ədəd üçün 4 manat

18 digər siqaretlər və siqarillalar 1 000 ədəd üçün 12 manat 1 000 ədəd üçün 4 manat

19 yüngül distilyatlar və məhsullar: emalın spesifik prosesləri üçün 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat

20 yüngül distilyatlar və məhsullar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

21 xüsusi benzinlər: uayt-spirit 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

22 digər xüsusi benzinlər 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

23 aviasiya benzinləri 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

24 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95-dən az oktan ədədi ilə 1 ton üçün 200 manat 1 ton üçün 1 manat

25 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95 və yaxudxud daha çox, lakin 98-dən çox olmayan oktan ədədi ilə 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat

Читайте также:  ABŞ-da təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

26 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 98 və yaxud çox oktan ədədi ilə 1 ton üçün 120 manat 1 ton üçün 120 manat

27 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 95-dən az oktan ədədi ilə 1 ton üçün 200 manat 1 ton üçün 1 manat

28 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, digərləri 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat

29 mühərrik benzinləri, aviasiya benzinləri istisna olmaqla, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox, 98 və yaxud çox oktan ədədi ilə 1 ton üçün 120 manat 1 ton üçün 120 manat

30 reaktiv benzin yanacağı 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

31 digər yüngül distilyatlar 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

32 orta distilyatlar: emalın spesifik prosesləri üçün 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat

33 orta distilyatlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

34 digər məqsədlər üçün kerosin 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat

35 digər məqsədlər üçün digər orta distilyatlar 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat

36 qazoyllar 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80 manat

37 maye yanacaq 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

38 sürtkü yağları və digər yağlar; emalın spesifik prosesləri üçün 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

39 sürtkü yağları və digər yağlar: proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

Читайте также:  İlin əvvəlinədək SOCAR Ukraynadakı fəaliyyətə 286 mln. dollar sərmayə yatırıb

40 mühərrik yağları, kompressor sürtkü yağı, turbin sürtkü yağı 1 ton üçün 50 manat 1 ton üçün 50 manat

41 hidravlik məqsədlər üçün mayelər 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

42 açıq rəngli yağlar, vazelin yağı 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

43 dişli çarxlar üçün yağ və reduktorlar üçün yağ 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

44 metalların emalı üçün tərkiblər, qəliblərin yağlanması üçün yağlar, antikorroziya yağları 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

45 elektrik izolyasiya yağları 1 ton üçün 50 manat 1 ton üçün 50 manat

46 digər sürtkü yağları və digər yağlar 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

47 qazoyllar 1 ton üçün 80 manat 1 ton üçün 80manat

48 mayeyanacaq 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

49 digərneftməhsulları 1 ton üçün 50 manat 1 ton üçün 50 manat

50 neft vazelini 1 ton üçün neft vazelini 1 ton üçün 10 manat neft vazelini 1 ton üçün 10 manat

51 neft koksu, neft bitumu və neftin və ya neft məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar 1 ton üçün 24 manat 1 ton üçün 24 manat

52 təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya neftli şist və bitumlu qum daşı; asfaltitlər və asfalt süxurları 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat

53 təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlar və ya mineral qatranların peki (məsələn, bitumlu mastika, yol örtükləri üçün asfalt qarışıqları) əsasında bitumlu qarışıqlar 1 ton üçün 1 manat 1 ton üçün 1 manat